Padel Arena Kållekärr, Tjörn

Vill du bli vår partner?

Vill du bli sponsorpartner i den största och modernaste padelhallen i STO-området?

Guldpartner

Fast tid varje vecka, skyltar, events, hallen för dig själv och mycket mer!

Silverpartner

Mer information kommer inom kort.

Bronspartner

Mer information kommer inom kort.